gd-house/

THAO | HOUSE

Chủ đầu tư: chị Thảo

Diện tích: 550m2

Hạng mục: Thiết kế concept

Năm thực hiện: Dự kiến hoàn thành 2022

Địa điểm: Vinhome Greenbay

KTS thiết kế: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Quang Trung, Trương Đình Quỳnh

gd-house/
gd-house/
gd-house/
gd-house/

Share:

https://slotbet.online/