thiet-ke-kien-truc

KDB

Chủ đầu tư: Anh Kiên, Chị Yến

Diện tích: 450m2

Hạng mục:

Năm thực hiện: Dự kiến hoàn thành 2022

Địa điểm: TP Nam Định

KTS thiết kế: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Quang Trung, Trương Đình Quỳnh

Thiết kế Concept

thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc
thiet-ke-kien-truc

Share: