phong-house

PHONG | HOUSE

Chủ đầu tư: Anh Phong

Diện tích: 1500m2

Giai đoạn: Thiết kế Concept

Năm thực hiện: 2022

Địa điểm: TP. HCM

KTS thiết kế: KTS Nguyễn Văn Sinh, KTS Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Dũng (CUBIC)

Phong-house
Phong-house

Share: