tap-chi-kien-truc-cihub
01
Jun

Tạp Chí Kiến Trúc Ấn Tượng Về CiHUB

CiHUB cho biết việc hình thành hội đồng các chuyên gia sẽ tạo nên một CiHUB lớn mạnh với trách nhiệm ngày càng cao, là nơi tri thức được chia sẻ, các nguồn lực được kết nối. Sứ mệnh của CiHUB không chỉ dừng lại ở việc tạo nên các công trình có giá trị về các mặt vật chất, thẩm mỹ, công năng, mục tiêu đặc biệt hơn mà CiHUB hướng đến là lan tỏa rộng hơn văn hóa ở trong cộng đồng người Việt.

Đọc thêm tại đây